Fusionen är verkställd

I december gick fusionen igenom mellan TransportCentralen i Halmstad och Åkericentralen i Falkenberg.

TransportCentralen i Halmstad kommer fortfarande behålla sitt namn som det är och Åkericentralen i Falkenberg byter i och med fusionen, namn till TransportCentralen i Falkenberg.

Tillsammans blir TransportCentralen i Halmstad och Falkenberg en av de större aktörerna i sin bransch på västkusten med över 70 delägare. Verksamgheten är fortsatt inriktad på logistik- och entreprenad.