GDPR (General Data Protection Regulation)

Hej Kund!

TransportCentralen har en lång erfarenhet av att hantera kunders data och information. För oss är det viktigt att du känner dig trygg med vår hantering!
Vi går nu från en hantering efter lagstiftningen i PUL (svensk lagstiftning) till GDPR (gäller för hela EU) vilket innebär en del förändringar, men mycket är sig likt.

Vi lagrar ibland dina personuppgifter för att du ska kunna beställa eller köpa tjänster och material av oss på tryggt sätt, där adresser och olika typer av personuppgifter är vanligt förekommande.

Dina personuppgifter använder vi för att du på ett tryggt, säkert och enkelt sätt ska kunna ta del av våra produkter och tjänster som TransportCentralen erbjuder dig.

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter på “https://www.transportcentralen.se/integritets-och-datapolicy.pdf

Med vänlig hälsning

Lars Quander
TransportCentralen i Halland AB