Certifikat

Vi är ISO certifierade enligt 9001:2008, samt 14001:2004

ISO  är en internationell standard som sammantaget handlar om att organisationen ska utgå ifrån kundernas behov, vara ekonomiskt stabila, följa och uppfylla vissa miljökrav.

Att TransportCentralen är ISO-certifierad innebär att du som kund kan känna dig trygg med att vi följer satta krav och riktlinjer inom alla områden.

KONTAKTUPPGIFTER

TransportCentralen Halmstad
Gjutaregatan 7
302 62 Halmstad
Telefon: 035-19 13 00
info@transportcentralen.se


TransportCentralen Falkenberg
Torsholm 125
311 94 Falkenberg
Tel: 0346-145 75
info@transportcentralen.se

FAIR TRANSPORT