Historik

En lång och gedigen historia

    

TransportCentralen grundades 1940, då under namnet Halmstad-Tönnersjö Lastbilscentral. Vid denna tid fanns det ett stort behov av samordnade transporter både för militära- och civila ändamål, som Halmstad-Tönnersjö Lastbilscentral syftade att tillfredsställa.

1966 ändrades namnet till Transportcentralen Ek. för. (TC), då man ville visa att transporter utfördes över betydligt större geografiska områden än vad det tidigare företagsnamnet angav.

1975 köptes den tomt som idag är företagets centrum.  TransportCentralen är strategiskt belägen intill trafikplatsen Halmstad Syd vid E 6:an. Samma år blev TransportCentralen ombud för Fraktarna. Inrikes fjärrtrafik blev därmed en del av den dagliga verksamheten.

I mitten av 1980-talet byggdes en stor lagerhall på tomten. 1991 utökades denna med en isolerad lagerbyggnad på 1600 kvm, som även innehåller kontorslokaler på andra våningen.

1993 fusionerades TransportCentralen och Schaktab, ett företag verksamt inom entreprenadmaskinbranschen, varvid namnet ändrades till Transportcentralen-Schaktab. Företagets namn återgick 2003, av praktiska skäl, till TransportCentralen i Halmstad Ek. förening. I dagligt tal kallas TransportCentralen för TC.

2006 blev TransportCentralen delägare i OnRoad AB, det moderna svenska inrikesnätverket.

2010 öppnade TransportCentralen en ny återvinningsanläggning i Skedala, kallat Mariehem.

2011 blev TransportCentralen certifierade enligt ISO 9001 och 14001. Se våra certifikat här.

Den 1 januari 2012 gick TransportCentralen från att vara en ekonomisk förening till aktiebolag.

KONTAKTUPPGIFTER

TransportCentralen Halmstad
Gjutaregatan 7
302 62 Halmstad
Telefon: 035-19 13 00
info@transportcentralen.se


TransportCentralen Falkenberg
Torsholm 125
311 94 Falkenberg
Tel: 0346-145 75
info@transportcentralen.se

FAIR TRANSPORT