Kross- grus- & jordmaterial

På denna sida finner ni våra produkter inom kross-, grus- och jordmaterial. Vi på TransportCentralen kan ombesörja leverans av diverse jordmaterial, krossmaterial och stenmjöl.

Krossprodukter

Stenmjöl CE 0-2, bra material vid plattsättning
Bergkross 0-8, används vid stensättning och grusgångar
Bergkross 0-16, slitlager på grusvägar
Bärlager CE 0-32, används som vägfyllningsmaterial
Bärlager CE 0-45
Sprängsten 0-500
Makadam 2-5, halkbekämpning
Makadam 4-8
Makadam 5-8, halkbekämpning, trädgårdsgångar och dräneringar
Makadam 8-11,
Makadam 8-16, bra material vid dräneringar och på garageuppfarter
Makadam 11-16, dräneringar
Makadam 16-22, återfyllnad vid dräneringar
Makadam 16-32, återfyllnad vid dräneringar
Makadam 32-64
Makadam 32-90, används till stenkistor vid dräneringar
Tvättad Makadam 11-16, ring för lagersaldo
Tvättad Makadam 16-32, ring för lagersaldo
Samkross 0-8
Samkross 0-10
Samkross 0-18
Samkross 0-30
Samkross 0-45, hårdgjorda ytor
Samkross 0-90, förstärkning till vägar
Samkross 0-150, förstärkningslager till vägar

Grus och jord

Sand 0-2
Fyllnadssand
Frånharpegrus 0-8
Gjutgrus 0-4
Gjutgrus 0-8
Leksand 0-4
Drängrus 0-16
Singel 8-16
Kullersten 90-140, prydnadssten i trädgårdar
Kullersten 150-300

Harpad matjord, passar till rabatter och gräsmattor, mindre markarbeten
Oharpad matjord, som fyllnad vid mindre markarbeten

KONTAKTUPPGIFTER ENTREPRENAD


TransportCentralen
Gjutaregatan 7
302 62 Halmstad
Telefon: 035-19 13 30
entreprenad@transportcentralen.se

TransportCentralen Falkenberg
Torsholm 125
311 94 Falkenberg
Tel: 0346-145 75
info@transportcentralen.se
“Det var väldigt smidigt att beställa storsäck från TransportCentralen. Vi slapp hyra släp, köra och hämta jord och det blev ändå billigare!”
- Johan Karlsson, Söndrum.