Vi söker nya delägare

Vi är inne i en expansiv fas och söker nya delägare i Falkenberg och Varberg. Att vara delägare i TransportCentralen innebär att du är en del av TC:s verksamhet men du är fortfarande ”din egen”.  Ett bra alternativ!

Idag har vi drygt 70 delägare av blandad storleksordning. Några är större och har många anställda och en del är enmansföretag. Fördelarna med att vara med och äga TransportCentralen är många, framförallt jobbar vi tillsammans för att skaffa marknadsandelar och stärka vår position på marknaden. Är du nyfiken på mer kring ett eventuellt delägarskap i TransportCentralen, så tveka inte att ta en kontakt med oss.

Klicka här för att komma till formuläret där du kan anmäla dig.

Det går också bra att kontakta
Ann Magnusson – ann.magnusson@transportcentralen.se
Platschef Falkenberg
Tel: 0346-145 70

Eller Lars Quander, VD:
lars.quander@transportcentralen.se
Tel: 035-19 13 55