Verksamhetsområden

Våra verksamhetsområden är logistik, entreprenad och recycling.

Logistik

Vi är en del av “Det moderna svenska inrikesnätet – OnRoad”.
Vi på TransportCentralen har mångårig erfarenhet inom områdena fjärr- och lokaltransport, budtransport samt lagerhantering.
Vi levererar det som efterfrågas i rätt tid, på rätt plats och till rätt pris.

Entreprenad

Vi erbjuder oss att utföra anläggningstransporter och anläggningsarbeten. Med vår breda kompetens kan vi lösa de flesta typer av uppdrag, t.e.x markarbeten för bostäder och industrilokaler, lyft med kran, dräneringsarbeten, rivningsarbeten samt även försäljning av grus, makadam och matjord.

Recycling

Vi erbjuder recycling till allt från stora företag till konsumenter som vill ha hjälp med sitt avfall. Vi hämtar ditt avfall med våra miljögodkända fordon och transporterar det till vår miljöanläggning där vi sorterar och återvinner materialet. Vi hanterar allt från byggavfall till trädgårdsavfall.

    

 

KONTAKTUPPGIFTER LOGISTIK


TransportCentralen Halmstad
Gjutaregatan 7
302 62 Halmstad
Telefon: 035-19 13 20
partigods@transportcentralen.se

KONTAKTUPPGIFTER ENTREPRENAD


TransportCentralen
Gjutaregatan 7
302 62 Halmstad
Telefon: 035-19 13 30
entreprenad@transportcentralen.se

TransportCentralen Falkenberg
Torsholm 125
311 94 Falkenberg
Tel: 0346-145 75
info@transportcentralen.se

TRANSPORTVILLKOR


För alla transporter så gäller Alltrans, om inget annat är överenskommet.
Läs mer om det här!